Panama wyrozniajacy www.szlakiempodrozy.pl

Dwoista Panama City

Sześciopasmowa Corredo Sur, panamska trasa szybkiego ruchu jawi mi się jako połączenie ognia z wodą. Taką namacalną bramą, której przekroczenie sprawia, że mogę się znaleźć w innym świecie. Jakby spotykały się tu ze sobą dwie […]