Grafika regiony www.szlakiempodrozy.pl

Kostarykańska prowincja Limon

Kostaryka stanowi wąski pas ziemi oblewany z dwóch stron wodami: to Pacyfiku, to Morza Karaibskiego. Akurat całe wybrzeże drugiego z nich przypada na jeden region – prowincję Limon. Z jakimi wyzwaniami przez lata zmagali się […]