logo UNWTO www.szlakiempodrozy.pl

Światowa Organizacja Turystyki – UNWTO

Rozwój gospodarczy, szybsze i wygodniejsze możliwości pokonywania nawet długich odległości, sprawiały, że świat mocno się kurczył. Podczas kiedy kilkadziesiąt lat temu podróż na drugi koniec globu uważano za fanaberię, dziś bogacące się społeczeństwo z radości czerpie korzyści z podróżowania. O to, by wojaże przebiegały zgodnie z pierwotnym planem i stale polepszającym się komforcie dba Światowa Organizacja Turystyki, czyli UNWTO – United Nations World Tourism Organization.

Jako najważniejsza organizacja turystyczna o zasięgu ponadnarodowym swe działania koncentruje na takim propagowaniu turystyki, by ta mogła być wiodącą branżą w rozumieniu gospodarczym. Funkcjonująca jako jednostka Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołana została do życia w odpowiedzi na wyzwania postępującego w drugiej połowie XX w. ruchu turystycznego.

Niemniej warto wiedzieć, iż w 1925 r. holenderska Haga stała się areną spotkania w którym uczestniczyły oficjalne organizacje o profilu turystycznym. I tak od 1930 r. do dziś Kongres organizuje swe doroczne spotkania branżowe.

Dziś do UNWTO należy 158 państw i 6 terytoriów. Zlicza również ok. 500 członków stowarzyszonych w formie stowarzyszeń, lokalnych władz, prywatnych firm oraz instytucji o charakterze edukacyjnym. Tym samym jej pracownicy wzięli na siebie obowiązek nie tylko promocji turystyki, ale i wykształcenia u ludzi odpowiedzialnych postaw podróżujących po świecie.

 

Kraje członkowskie Światowa Organizacja Turystyki UNWTO www.szlakiempodrozy.pl

Ciemnozielonym kolorem zaznaczono kraje członkowie UNWTO; źródło: Wikipedia

Działalność Światowej Organizacja Turystyki

UNWTO działań ramach podzielonych na 6 grup zadań, które odnoszą się do

  1. współpracy dla rozwoju turystyki
  2. tworzenia statystyk, badań ekonomicznych i rynkowych oraz analiz
  3. ochrony środowiska naturalnego
  4. dbania o dobry poziom świadczenia sług turystycznych
  5. rozwoju zasobów ludzkich w branży
  6. prowadzenia dokumentacji oraz działań o charakterze komunikacyjnym

„Jednym z najważniejszych projektów organizacji było ustanowienie Światowego Dnia Turystyki, przypadającego na 27 września każdego roku.”

Powyższa działania okraszone są założeniami mającymi być swoistym panaceum na negatywne skutki dla środowiska naturalnego, jakie niesie za sobą masowa turystyka. Trzymanie pieczy nad tym, by niestepujący zmiany w ramach rozwoju społecznego podążały w odpowiednim kierunku, są trudnym, aczkolwiek niezbędnym działaniem.

Nie mogło także zabraknąć programów o znaczeniu ekologicznym w kontekście zmian klimatycznych. Mając na uwadze iż m.in. stały wzrost liczb podróży przyczynia się do zmian klimatycznych, powołano specjalny zespół analizujący poziom przedostawania się do atmosfery dwutlenku węgla. Tak stworzono zręby projektów opartych na niskiej emisji, a zarazem wysokiej wydajności podróży.

Przejawem troski o stan planety jest również program mający na celu zwrócenie uwagi na widoczne zanieczyszczenia wód oceanów i mórz różnego rodzaju tworzywami sztucznymi. Przez to, że ok. 80% turystów bierze na cel rejony sąsiadujące bezpośrednio z oceanami i morzami, pozostawiając po sobie w miesiącach urlopowych aż 40% więcej tego typu śmieci, Światowa Organizacja Turystyki uruchomiła specjalistyczny program „Global Tourism Plastics”. Wszystko z nadzieją, iż uda się wyeliminować przyczyny zagrożenia i tym samym ich odstraszającą rolę, która w przyszłości zakłócić może działanie firm turystycznych. Podobną rolę odgrywa inny z projektów „One Planet”, który łącząc we współpracy rozmaite organizacje pozarządowe, dąży do maksymalizacji efektów prowadzonych przez nie prac.

„Polska należy do UNWTO od 1975 r., będąc jedyny z jej państw założycielskich.”

Rokrocznie zarządzający UNWTO nakreślają szczegółowe plany pomocy, na bieżąco reagując na powstające zagrożenia. Świetnym przykładem mogą być poczynione w 2004 i 2006 r. kroki, na rzecz aktywnego wspierania obszarów, spustoszonych przez niszczycielskie tsunami w Azji. W tym czasie koncertowano się na c się na pomocy w odbudowie infrastruktury turystycznej, obierając na cel zwłaszcza obszar dystryktu Phang Nga Tajlandii. Dwa lata później pomoc skierowana była na teren Pangandaran, na Jawie Zachodniej.

W lutym 2010 r. specjaliści UNWTO pochylili się nad problemami ochrony mokradeł, będących jednymi z najbogatszych biologiczne sfer na Ziemi. Inna aktywność odnosiła się do pomocy skierowanej na obszar pasma górskiego Karpat.

Jednym z przejawów troski o zróżnicowany rozwój turystyki jest troska o mikro wyspy, położone z dala od głównych szlaków. Działania organizacji wpierają proces dostaw, oraz pozyskiwania energii elektrycznej.

Siedziba Światowej Organizacji Turystyki UNTWO w Madrycie www.szlakiempodrozy.pl

Siedziba Światowej Organizacji Turystyki UNTWO w Madrycie; źródło: Wikipedia

UNWTO w służbie ludzi

Rolą UNWTO jest stałe polepszanie warunków podróży, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego poszczególnych państw, zwiększania zatrudnienia w branży turystycznej oraz likwidowania barier w postaci ruchu wizowego.

Jednym z kluczowych przedsięwzięć było opracowanie globalnego kodeksu etyki w obszarze turystyki. Przyjęty w 2004 r. program działania, w ramach UNWTO, prowadzi Światowy Komitet ds. Etyki Turystyki.

Na 69. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 2014 r. zaakceptowano w formie rezolucji program pod nazwą „Promowanie zrównoważonej turystyki, w tym ekoturystyki, w celu eliminacji ubóstwa i ochrony środowiska”. Jego zapisy sprawdzają się do działań na rzecz podniesienia poziomu życia ludności dzięki skorzystaniu z możliwości jakie niesie rozwinięty segment owego biznesu, czy pomocy w powstawaniu odpowiedniej infrastruktury.

Stosunkowo nowym projektem, jest reakcja na wydarzenia z 2019 r. i następujących po nim miesiąc. Oczy całego świata skierowały się wówczas ku nowo powstałemu zagrożeniu – tzw. koronowirusowi. Światowa Organizacja Turystyki wystosowała specjalny komunikat o występowaniu epidemii, jednocześnie nie odwodząc jednak od samego podróżowania.

„Siedziba Światowej Organizacji Turystyki mieści się w Madrycie.”

Raport roczny UNWTO

Głównym zadaniem pracowników organizacji jest opracowywanie specjalistycznych danych statystycznych odnoszących się do zagadnień związanych z szeroko pojętą turystyką, głównie gromadzeniem wiedzy z zakresu ruchu turystycznego.

Najważniejsza publikacją pracowników UNWTO jest dorocznie sporządzany „Ranking Światowej Organizacji Turystyki”. Zawiera on uszeregowany spis regionów i podregionów ONZ, wedle rozmaitych danych. Pod uwagę bierze się m.in. liczbę odbytych przejazdów o charakterze turystycznym na świecie, poziom osiąganych przez działające w branży turystycznej przedsiębiorstwa czy też poziom wydatków turystów.

Sekretarze Generalni UNTWO

Imię i nazwisko Narodowość Kadencja
Robert Lonati Francuz 1975-85
Willibald Pahr Austriak 1986-89
Antonio Enriquez Savignac Meksykanin 1990-96
Francesco Frangialli Francuz 1997-2009
Taleb Rifai Jordańczyk 2010-17
Zurab Pololikashvili Gruzin 2018

 

 

 

Opracowano na podstawie: https://www.unwto.org/

Ciudad Perdida wyrozniajacy www.szlakiempodrozy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments