Australia w statystyce

Garść australijskich statystyk: 2. najbogatsze państwo świata licząc poziom dochodu na głowę jednego mieszkańca (po Szwajcarii) 14. co do wielkości gospodarką świata według nominalnego PKB; 20. największa według parytetu siły nabywczej; 25. eksporter towarów i 20. importer towarów (dane z 2016) stopa bezrobocia dla migrantów i mieszkańców tymczasowych w 2016 roku wyniosła 7,4%, w porównaniu do […]