Perłowe Cossack

Na północno-zachodnim wybrzeżu Australii próżno szukać większych miast, nie mówiąc już o jakiejkolwiek metropolii. Nie znaczy to jednak, że nie jest ciekawie. Tutaj życie, po prostu, nakreśliło zgoła inny scenariusz, który "przeczytać" można w opuszczonych budynkach. Gdy w odległym o 1480 km na południe Perth osadnicy wykorzystując to, co pozostawiła im natura budowali od nowa […]