Wyrozniajacy Parki narodowe www.szlakiempodrozy.pl FB TT

Pendjari – przyrodniczy skarb Beninu

Północno-zachodni Benin od dawna szczycił się różnorodnością biologiczną. Proces jej ochrony zapoczątkowano już w 1954 roku, za sprawą ustanowienia pierwszego w okolicy rezerwatu. Wpisanie Parku Narodowego Pendjari na listę rezerwatu biosfery, przez agencję UNESCO, zapoczątkowało de facto starania o znacznie bardziej prestiżową obecność w gronie obiektów na Liście Dziedzictwa. Wreszcie w 2017 roku władze agencji uznały teren […]