Wrota Piekieł Derweze wyrozniajacy www.szlakiempodrozy

Ognista pustynia Kara-Kum, czyli Wrota Piekieł

Wioska Derweze na pustyni Kara-Kum. Turkmenistan. Gdyby nie przypadek, mieścina o której wiedziałoby niewiele więcej osób, niż te 350, które ją zamieszkują na stałe. Ale oto one – „Wrota Piekieł”! Od samego patrzenia można się spocić. 1971 rok. Radzieccy badacze szukają złóż gazu ziemnego, wykonując rutynowe odwierty. Przebywając koło Kyzylgar w trakcie prac dochodzi do rzeczy […]