Australia w statystyce

Garść australijskich statystyk:

 • 2. najbogatsze państwo świata licząc poziom dochodu na głowę jednego mieszkańca (po Szwajcarii)
 • 14. co do wielkości gospodarką świata według nominalnego PKB; 20. największa według parytetu siły nabywczej;
 • 25. eksporter towarów i 20. importer towarów (dane z 2016)
 • stopa bezrobocia dla migrantów i mieszkańców tymczasowych w 2016 roku wyniosła 7,4%, w porównaniu do 5,4% dla osób urodzonych w Australii
 • liczba osadzonych w więzieniach w 2017 roku wynosiła 216 więźniów na 100 000 dorosłych
 • w 2016 r. zarejestrowano 118 401 małżeństw i 46 604 rozwodów

 

 • 8. pod względem wielkości zasoby naturalne świata należą do Australii
 • 16. największa giełda na świecie to australijska Securities Exchange w Sydney

Struktura zatrudnienia:

Statyski australijskiego biznesu:

 • 2 238 299 – tyle firm działało w Australii (na dzień 30 czerwca 2017);  z tego:
 • 2,5 % PKB wypracowana jest w branży turystycznej; całkowity zysk branży sięga 35 miliardów $, co stanowi 94,8 milionów $ dziennie; w branży tej zatrudnienie znajduje 4,9% ludzi
 • 31% firm wykorzystuje media społecznościowe i Internet do reklamy; a 53% właścicieli przedsiębiorstw uważa, że mobilny internet pomaga im się rozwijać

Statystyki mieszkaniowe

Edukacja:

 • w 2016 w Australii studiowało 3 792 226 osób
 • w 9444 szkołach uczyło się 3 849 225 uczniów
 • program przedszkolny objął 339 243 dzieci w wieku 4 lub 5 lat
 • w ciągu dekady (2006-16) odnotowano wzrost frekwencji szkolnej wśród uczniów Aborygenów we wszystkich grupach wiekowych. Liczba uczniów w grupie wiekowej 15-17 lat wzrosła z 51% i 54% do odpowiednio do 70% i 73%

 • w latach 2006-16 liczna studentów w wieku 18-24 lata podwoiła się

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *